Showing all 3 results

Marshall mode III

52 
მარშალის უსადენო ყურსასმენი Marshall mode III (ანალოგი)

Marshall Minor VI

44 
მარშალის უმაღლესი ხარისხის უსადენო ყურსასმენი Marshall Minor VI

Marshall Mode VI

42 
მარშალის უმაღლესი ხარისხის უსადენო ყურსასმენი Marshall Mode VI